Room for You

Ny Nordisk Ledelse


i turbulente farvande

Er du den nye nordiske leder?

Når jeg rejser ud til konferencer og samarbejder internationalt, er det tydeligt, at Norden for mange er et fyrtårn, som viser vej. Der er ingen tvivl om, at vi i Norden har helt unikke vilkår for at tage ledelse i de forandringer verden står overfor.


Vores velfærdsmodel, tryghed, innovative tilgang, ledende virksomheder og hygge lægger gode fundamenter for den nordiske leder. Men kompleksiteten er steget betydeligt og handelspladsen er global, mangfoldig og vi opererer i mange usynlige lag. Du skal have et stort overblik og må træne nye evner for at være klar til det nye ledelsesparadigme. 


Føler du dig som leder klædt på til den nye nordiske ledelsesrolle? Lighthouse Management

- holder lyset for andre


Det nye nordiske ledelsesparadigme handler om at skabe et mere menneskeligt og agilt arbejdsmiljø, hvor tillid, psykologisk tryghed, åbenhed og samarbejde er i fokus. På samme tid opererer du i en kompleks global konkurrencesituation og ofte på parametre, der endnu ikke matcher den nye tilgang til holistisk ledelse, som vi ser udvikle sig i den nye nordiske ledelsesstil bygget på etik og integritet.


Din rolle er at lyse for andre, så de kan finde vej. Du skal turde vise tillid.


Er du klar til at slippe tøjlerne, træde ud af arbejdsrummet, løfte dig op og holde lyset for andre?

Det autentiske lederskab handler om at være hvad du prædiker. Du må gå forrest på vejen til at skabe en meningsfuld arbejdsplads.


Nye spilleregler!

I en holistisk tilgang til ledelse skal du som leder nu både mestre at tage hensyn til medarbejdernes trivsel og sørge for virksomhedens resultater.


Som leder er du ikke længere eneansvarlige for beslutninger og arbejdsopgaver, men skal i stigende grad facilitere og støtte dine medarbejdere i at tage ansvar og selv løse problemer.


Du opererer nu på ”next level”, som kræver nye evner, som for selv garvede ledere skal optimeres.


Forstår du de nye spilleregler?


5 stærke træk hos den nye nordiske leder

Book en 1:1 samtale, hvis du vil tale om dine svar! 


1. Du skal have integritet og kunne "walk your talk". Alt kommer frem i lyset. Kan du holde det etiske spejl frit frem? 


2. Du skal være dedikeret, sikker og kunne inspirere andre i en god kommunikation. Leder du som fyrtårnet med overbevisning?


3. Du skal kunne lytte, vise omsorg og arbejde med dine empatiske evner og på samme tid træffe vigtige strategiske beslutninger. Kan du finde balancen?


4. Du skal kunne uddelegere opgaver, du tidligere selv har løst, så du frigiver tid til ledelse og visioner. Kan du give slip og har du tillid?


5. Du skal have organisationen ud af siloerne og skal kunne samarbejde i små agile enheder og kunne bringe enhederne sammen i en mere holistisk cellulær og cirkulær tankegang. Kan du skabe teams, der får flow?


Employer Branding

I det nye nordiske ledelsesparadigme er der fokus på dine medarbejderes trivsel og mentale sundhed som en integreret del af virksomhedens succes.


Ved at implementere strategiske tiltag til at støtte dine medarbejderes mentale sundhed og skabe en positiv arbejdskultur, kan din virksomhed differentiere sig fra konkurrenterne og skabe en stærkere tilknytning til dine medarbejdere, tiltrække talenter fra hele verden og styrke din virksomheds omdømme som en attraktiv arbejdsplads.


En vigtig del af det nye ledelsesparadigme er også at være i konstant udvikling og være åben overfor forandringer og nye idéer. Det er komplekst og kræver ofte nye øjne på organisationen. Har I sat de rigtige hold og sidder de individuelle kræfter med de rette opgaverDen nye nordiske leder samler sit team i nye omgivelser og skaber en følelse af belonging!

Skal vi hjælpe jer?

På strategiske organisatoriske og ledelsesopgaver samarbejder jeg med Humanize Consult. Vi bringer en højere bevidsthed ind i organisationerne og hos lederne og hjælper jer med mental sundhed. Mette Dal Pedersen har samlet et stærkt samskabende fællesskab af erfarne eksperter med en stor viden indenfor udvikling af fremtidens ledere og organisationer.

New Nordic Management

Leading with Solid Roots

unsplash